دستگاه تولید مثل مرد مجموعه ای از اندام های مردان می باشند که در خارج از بدن و اطراف لگن وجود دارند.

قدرت تولید مثل یکی از صفات موجودات زنده است. زندگی یک موجود زنده جدید ، در اثر لقاح یک سلول جنسی ماده با سلول جنسی نر ایجاد می شود.

تخم لقاح یافته در رحم مادر باقی می ماند تا برای یک زندگی مستقل آماده گردد.

به تدریج که ما رشد و نمو یک موجود زنده انسانی را مطالعه می کنیم ، در می یابیم که این امر یکی از معجزات بی شمار در زندگی انسان است.

دستگاه تناسلی مرد شامل بیضه ها ، مجاری تناسلی ، غدد ضمیمه تناسلی و آلت تناسلی است.

 

بیضه (Testis)

بیضه ها اندام های تولید کننده سلول جنسی نر یعنی اسپرماتوزئید Spermatozoid و نیز هورمون تناسلی نر یعنی تستوسترون Testosterone می باشند.

بیضه ها در دوران جنینی در درون شکم رشد و نمو می یابند و در دوران جنینی به طرف پایین آمده و پس از عبور از مجرای مَغبِنی به داخل کیسه بیضه وارد می شوند.

بیضه ها اندام های تولید کننده سلول جنسی نر

بیضه در خارج از حفره شکمی در کیسه ای موسوم به اسکروتوم Scrotum قرار دارد.

اسکروتوم بین ران ها قرار گرفته و از پوست و یک لایه نازک عضلات صاف و مقداری بافت زیر پوستی تشکیل شده است.

هر بیضه در دستگاه تولید مثل مرد یک جسم سفید تخم مرغی شکل به طول 3 تا 4 سانتی متر است که توسط غشاء و پرده هایی پوشیده شده است.

هر بیضه از ۲۵۰ لبول تشکیل شده و در هر لبول تعدادی لوله های پیچیده سمنی فر یا منی ساز وجود دارد.

تستوسترون یا هورمون تناسلی مرد ، از سلول های بینابینی بیضه تراوش می گردد ، تستوسترون اولین بار در مرحله بلوغ ترشح می شود و مسئول رشد و نمو و به وجود آمدن صفات ثانوی جنسی مرد می باشد.

 

صفات ثانویه جنسی مردانه عبارتند از:

رویش ریش و سبیل ، کلفت و بم شدن صدا ، بزرگ شدن اندام تناسلی ، رویش مو در پشت عانه (دستگاه تناسلی خارجی) و بیدار شدن احساسات و تمایلات جنسی.

حتما بخوانید!
ترکیبات شیمیایی خرما

در بیضه انسان ساخته شدن اسپرم ها یا اسپرماتوژنر در سن بلوغ شروع شده و در سراسر زندگی ادامه می یابد.

اسپرماتوزئیدهایی که در بیضه ساخته می شوند ، در ابتدا قادر به بارور کردن تخمک نیستند و لازم است مدتی در مجاری تناسلی باقی بمانند تا بالغ شده و قدرت باروری پیدا کنند.

 

مجاری تناسلی

مجاری تناسلی شامل مجرای خارج کننده ، اپیدیدیم ، مجاری انتقال دهنده و مجرای انزالی و میزراه است.

 

مجاری خارج کننده

مجاری خارج کننده معبری را برای خروج اسپرم ها از بیضه و از میان کپسول آن ایجاد می کند.

این مجاری از شبکه بیضه مشتق شده با یکدیگر متحد می گردند و اپیدیدیم را تشکیل می دهند.

خروج اسپرم ها از بیضه

اپیدیدیم در دستگاه تولید مثل مرد

شامل یک سر ، یک تنه و یک دم است و هر قسمت از لوله های پر پیچ و خم تشکیل شده است.

اپیدیدیم به صورت کلاهکی روی بیضه قرار می گیرد و مستقیما ترشحات بیضه را دریافت می کند.

از پایین ترین قسمت اپیدیدیم ، مجرایی خارج می شود که به مجرای برنده منی موسوم است و ترشحات بیضه را مستقیما به کیسه منی هدایت می کند.

 

کیسه منی

اندام کیسه ای شکلی است که محل ذخیره ترشحات بیضه یا منی است. تعداد آن دو عدد است و در پشت غده پروستات قرار دارند.

این کیسه ها توسط مجرای بسیار باریکی به قسمت پروستاتی مجرای ادرار راه می یابند.

با منقبض شدن این کیسه ها ، محتوی درونی آن ها با فشار از مجرای باریک فوق الذکر گذشته و به داخل مجرای مشترک ادراری – تناسلی در دستگاه تناسلی می ریزد.

 

غده پروستات

غده ای است به اندازه یک گردو که در پایین مثانه قرار دارد و مجرای ادرار آن را سوراخ کرده و از وسط آن عبور می نماید.

این اندام از بافت غده ای ، مجاری مربوطه و رشته های عضلانی غیرارادی تشکیل یافته است. غدد پروستات مایعی ترشح می کند که با ترشح بیضه ها مخلوط می گردد.

حتما بخوانید!
انواع چاقی و اضافه وزن

غده پروستات

دستگاه تناسلی (Penis)

آلت تناسلی مرد ، اندام تناسلی خارجی است که ادرار و منی از میان آن عبور می کند. اندام یا آلت تناسلی مرد از بافت عروقی مرکب و وسیعی تشکیل یافته است که به اجسام غاری مشهور است.

دو جسم غاری در بخشی خلفی و یک جسم اسفنجی در بخش اقدامی آلت قرار دارند. اجسام غاری دو لوله عروقی اسفنجی شکل می باشند که در طول الت در کنار هم قرار گرفته اند.

به موازات اجسام غاری در زیر آن ها مجرای ادرار وجود دارد. مجرای ادرار از بافت نرم اسفنجی بنام جسم اسفنجی پوشیده شده است.

جسم اسفنجی در انتهای آلت کمی متسع شده و به عقب برگشته و مانند کلاهکی نوک آلت را می سازد و به نوک آلت یا حشفه Glans penis معروف است.

پوست ، تمام سطح آلت تناسلی را می پوشاند. پوست آلت در انتهای آن به صورت حلقه استین دورتادور نوک آلت را می پوشاند و پرهپوس Prepuce نامیده می شود.

دستگاه تولید مثل مرد هنگامی که اجسام غاری خالی هستند ، نرم و سست بوده و هنگامی که این فضاها از خون پر می شوند ، سخت می گردد و اصطلاحا دچار نعوظ می گردد.

مقدار خون درون فضاها توسط رشته های متصل کننده موجود در اعصاب خودمختار خارجی کنترل می شود.

دستگاه تناسلی (Penis)

منی (Semen)

اسپرماتوزئیدها همراه با ترشحات اپیدیدیم و کیسه های منی و غده پروستات و غده پیازی میزراهی ، منی را تشکیل می دهند.

ترشحات اپیدیدیم بالغ شدن و رسیدن اسپرماتوزئیدها را بعد از خروج از بیضه ها مساعد می سازد ، سایر ترشحات در هنگام انزال تولید می شوند.

منی توسط انقباض عضله صاف غده پروستات و انقباض عضله پیازی غاری که بخش غاری میزراه را تحت فشار قرار می دهد ، خارج می گردد.

اسپرماتوزئیدها در دستگاه تولید مثل مرد سالم ، فوق العاده فعال و متحرک می باشند. فقط یک اسپرماتوزئید می تواند یک تخمک را بارور نماید.

مطلب قبلیبا بی نظمی کودکان چگونه رفتار کنیم؟
مطلب بعدیاصطلاحات رایج شطرنج (واژه نامه)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید