شیوه های پذیرایی چای بسیار متفاوت می باشد برای مثال در خانه ها ، پذیرایی چای با زن و دختران است.

چای را اول برای پدر ، و اگر پدربزرگ و مادربزرگ در خانه باشند ، برای آن ها می ریزند.

وقتی مهمان در خانه باشد ، اول مهمانان بزرگتر پذیرایی می شوند. مهمانان جوان نیز در پذیرایی بر اهل خانه مقدمند.

اما در این گونه موارد ، مهمانان جوان چای را برنمی دارند و به بزرگتران خانه تعارف می کنند. تا سه چهار دهه پیش به جز معیار بزرگتر بودن ، مردان در پذیرایی مقدم بودند.

این امر هنوز هم در همه روستا ها و در شهر های کوچک، رعایت می شود.

اما در تهران و شهر های بزرگ ، در میان برخی گروه های اجتماعی ، زیر تأثیر معاشرت غربی ، در پذیرایی ها و از جمله در پذیرایی چای ، زنان مقدم بر مردان قرار می گیرند و در پذیرایی کردن چای نیز مردان همکاری می نمایند.

 

آداب در روستا ها و شهر های دیگر

در خانه ها ، به ویژه در روستا ها ، برای مهمان آنقدر چای می آوردند تا خودش بگوید میل ندارد.

در پاره ای نقاط ، بعد از خوردن چای اول ، نلبکی را برنمی دارند و فقط استکان را می برند و دوباره چای می آورند. چای را معمولا چند تا پشت هم می خورند.

شیوه های پذیرایی چای

درمورد آداب پذیرایی با چایی در «رند» کرمانشاه می گفتند اگر چای دوم را در پی اولی نخوریم ، مثل این است که چای اول گم شده است.

در برخی نقاط از جمله در مرودشت ، چای را باید اول صاحبخانه بخورد ، تا مهمان فکر نکند که ممکن است با او دشمنی کرده باشند.

 

آداب چای خوردن در قدیم چگونه بود؟

پیشتر ها در خانه های بزرگان و اعیان ، پیش خدمت های کار آزموده وقتی برای مهمانان صاحب جاه و مقام چای می آوردند ، اول خودشان از آن چای می خوردند و بعد به مهمانان تعارف می کردند. این رسم بعد ها با تغییر شرایط اجتماعی فراموش شد.

پیر مردی که سال ها در دستگاه های اداری و نزد بزرگان و اعیان خدمت کرده بود ، تعریف می کرد که یک روز مهمان بسیار مهم و صاحب مقامی داشتیم ، وقتی چای بردم همان ادب یاد شده را به جا آوردم.

سینی را روی میز گذاشتم و اول خودم یک فنجان جای خوردم سپس پیش مهمان و مهماندار قرار دادم.

تعجب کردند و از من توضیح خواستند ، چرایی را گفتم و آنگاه مورد لطف قرار گرفتم.

این رسم و یکی از شیوه های پذیرایی چای در تاجیکستان است که هنوز روایی دارد و کسی که چای میکشد ، یعنی چای نزد مهمانان می گذارد ، باید اول خودش از آن چای بنوشد.

در تاجیکستان ، فعل کشیدن برای پذیرایی چای و نوشیدن برای خوردن چای به کار می رود.

 

حتما بخوانید!
اثرات روان شناختی کنترل نامناسب خشم

آداب پذیرایی با چایی در قهوه خانه

در قهوه خانه هرکسی که وارد شود ، یک چای جلویش می گذارند و بعد بی فاصله چای دوم را بیش از آن در اختیار خود مشتری است که بخواهد ، یا نه.

هم در خانه و هم در قهوه خانه ، پیشتر ها چای را در استکان و نلبکی و زیر استکانی پیش مهمان و مشتری می گذاشتند.

برخی کنار سینی زیر استکانی یک قند دان کوچک برنجی هم قرار می دادند ، که به اندازه سه چهار حبه قند جا داشت.

شیوه های پذیرایی چای

همچنین در مجالس عمومی مانند روضه خوانی و عروسی و غیره … ، قهوه چی های کارآزموده چند تا سینی و استکان و نلبکی و یا استکان و نلبکی را با هم در دست می گرفتند و این سوی و آن سوی قهوه خانه پیش مشتریان می نهادند.

آن ها که ماهر تر بودند ، استکان و نلبکی ها را طوری در دست می لرزاندند که از بر هم خوردن آن ها صدا برمی خاست و با این کار مهارت خود را به تماشا می گذاشتند.

طی دهه های اخیر در بیشتر قهوه خانه ها ، بخصوص در قهوه خانه های بین راه و قهوه خانه های پر مشتری شهر ها ، رسم شده است که استکان و نلبکی های چای را در یک سینی می گذارند و پیش مشتریان می گیرند.

با این همه ، هنوز و به ندرت قهوه چی های زبردست هستند که چندین استکان و نلبکی را در یک دست می گیرند و برای مشتریان می برند.

 

حتما بخوانید!
مواجهه با طغيان خشم دیگران

شیوه های پذیرایی چای در مجالس عمومی

آداب پذیرایی با چایی در مجالس عمومی مثل عروسی و سوگواری و روضه خوانی و مانند این ها ، بخصوص وقتی جمع زیادی با هم وارد می شوند ، مثل وارد شدن دسته های عزادار به مجالس روضه خوانی ، صفی از پذیرایی کنندگان از با آبدارخانه تا داخل مجلس تشکیل می شد و چای را دست به دست دست رد می کردند و نفر آخری به ترتیب آن را جلو تازه واردان می گذاشت.

شیوه های پذیرایی چای

گاهی یک صف دیگر هم با همین ترتیب استکان های خالی را از داخل مجلس دست به دست تا آبدارخانه و به دست کسانی که در کار شست و شو بودند ، می رساند.

این صف ها به همین ترتیب در قسمت زنانه و مردانه مجلس ، همزمان در کار بودند.

به این ترتیب پذیرایی چای در قالب یک همکاری جمعی انجام می گرفت و برحسب موقعیت اجتماعی صاحب و بانی مجلس همه اهل محله یا جوانان خویشاوند و هم طایفه ، دست اندر کار پذیرایی می شدند.

از گذشته تا به حال شیوه های پذیرایی چای متفاوت بوده است و می توان گفت این شیوه ها بر اساس موقعیت جغرافیای و فرهنگ مردم آن مناطق تعیین می شوند.

مطلب قبلیپادکست یا پادپخش چیست و چگونه از این روش ارائه محتوا استفاده کنیم؟
مطلب بعدیعوامل موثر در ایجاد لکه های پوستی + درمان آن ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید